MUŞ BULANIK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği


          6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve ilgili mevzuata uygun olarak Müdürlüğümüz bünyesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmuştur.

Birimimizin vizyonu, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü en üst düzeye çıkarmak, bölgemizde ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek olabilmek, mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek, sağlıklı ve güvenli okullarda öğretmen ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaktır.

Bu vizyon doğrultusunda, Müdürlüğümüz ve bağlı okul/ kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek amacıyla iş güvenliği sertifikasına sahip personellerimiz iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmiştir. 2015-2016 yılları içerisinde tüm çalışanlarımıza mahalli hizmet içi eğitim kapsamında "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verilecektir. Bunun yanında okul ve kurumlarda risk değerlendirmesi ve acil eylem planları hazırlanıp, birimimizce oluşturulan yıllık çalışma planı doğrultusunda faaliyetlere devam edilecektir.

 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

(1) İSGB, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden,

sorumludurlar.

Zafer Mahallesi 49500 Bulanık / MUŞ - 0436 311 20 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.